День філолога

День філолога

Що це за день?

Неможливо прожити хоч би день, не використовуючи слова рідної чи іноземної мови. І це не тільки спілкування з оточуючими, читання книг чи написання листів — мова перш за все необхідна нам для формування думок. Існує ціла наука про правильну й красиву мову, знання її правил, дослідження історії й визначення тенденцій розвитку, яка називається філологією. Філологи — це начитані й освічені люди, які допомагають зберегти мовний і літературний спадок людства, вміють надати словам вишуканої форми, співставної з великими творіннями скульптури чи живопису. Своє професійне свято – День філолога, ці фахівці відзначають 25 травня.

Схожі події:
📚 Міжнародний день грамотності
📚 Міжнародний день рідної мови
📚 День української писемності та мови

Підпишіться на наші канали у Viber чи Telegram і ми нагадаємо вам про всі актуальні свята та події на кожен день.

Як виникла ідея відзначати День філолога?

Виникнення науки про слово, як, зрештою, й інших наук, пов’язують з античним світом, передусім з Древньою Грецією. Базою демократичного устрою грецьких міст було право вільних городян виражати й відстоювати свою думку в народних зібраннях, в тому числі й щодо обговорення державних законів.  Мова також була єдиним засобом захистити себе в суді, а публічні виступи надавали можливість прославитися, демонструючи ораторську майстерність. В судочинстві та в публічних виступах розвивалися логіка й риторика, і разом з культурою обговорення це підготувало основу для виникнення філології.

Перші філологи

Першими спеціалістами – філологами вважають працівників Александрійської бібліотеки, яка складалася з більш ніж 500 тисяч рукописів — природно, що таке велике зібрання потребувало системи каталогів, тобто кропіткої роботи з порівняння текстів, визначення їхньої оригінальності, авторства й часу написання, коментарів і пояснень до незрозумілих уривків чи іншомовних слів. 

Потреби бібліотечної справи сприяли створенню в II столітті до нашої ери першої граматики грецької мови. Її автором став мовознавець Діонісій Фракійський, який крім того запровадив поняття про частини мови. У вивченні структури й значення слів, а також складанні словників визначна роль належала Арістофану Візантійському, якого вважають засновником лексикографії. Об’єктивній літературній критиці поклали початок роботи александрійського вченого Аристарха Самофракійського.

Давньогрецькі здобутки в мовознавстві мали великий вплив на виникнення науки про слово в Древньому Римі. Трактати Ціцерона й Горація з ораторського та поетичного мистецтва мають прямий стосунок до філології. В той час поряд з терміном «філолог», яким називали дослідників літератури — її змісту, стилю та форми, існував  ще й термін «граматик», тобто знавець орфографії й граматики. 

Християнство, а отже й потреба людей в доступних священних текстах сприяли розвитку писемності в Європі. Виникла так звана християнська риторика, яка набула форми проповіді й мала на меті навернути слухачів до віри. Якщо в античному світі мовознавство було частиною філософії, то в часи середньовіччя воно стало частиною теології.

Розвиток філології

Більш сучасного значення філологія набула в епоху Відродження, коли антична література отримала статус обов’язкового освітнього елементу. Данте Аліг’єрі в трактаті «Бенкет» підняв чимало питань мови й літератури, зокрема, про переваги народної мови над латиною та неможливість перекладу віршів з однієї мови на іншу без втрати ними гармонії. 

Під час європейського руху Реформації  XVI – XVII століть багато з релігійних реформаторів були філологами. Особливо визначною була роль Мартіна Лютера, який здійснив переклад Біблії на німецьку мову. Також Лютер запровадив норми літературної німецької мови, а на його працях заснована перша ґрунтовна граматика німецької, видана в 1571 році.

Філологія як наука на території Російської імперії почала розвиватися у XVIII столітті разом з реформами Петра I. Першими російськими філологами вважають Василя Тредіаковського — поета, критика й перекладача, а також Михайла Ломоносова, автора важливих філологічних праць, таких як «Російська граматика», «Короткий посібник з риторики», «Про користь церковних книг в російській мові», «Лист про правила російського віршування».

Ломоносов запровадив три літературні стилі з відповідною лексикою — «високий» —для героїчних од і поем, «середній» — для віршованих послань, елегій та описової прози, і «низький» — для комедій, пісень і побутових оповідей.  Також завдяки Ломоносову в 1758 році було відкрито російські класи в Московському університеті — до того навчання велося виключно на латині. Вивчення студентами рідної мови стало вирішальним для початку філологічної освіти в Росії. 

Першим задокументованим філологічним дослідженням української мови можна вважати словник Лаврентія Зизанія, створений в XVI столітті, в якому понад тисячу слів церковнослов’янської мови пояснено відповідниками української. Взагалі в Україні довгий час філологія була нерозривно пов’язана з історичною наукою, тому більшість видатних вітчизняних філологів одночасно були істориками, а часто ще й громадськими та політичними діячами — наприклад, Михайло Грушевський, Омелян Огоновський, Олександр Потебня, Агатангел Кримський, Павло Житецький.

В XIX столітті філологічні знання відділилися від історичних, і філологія розділилася на класичну та новоєвропейську. Класична філологія являє собою науку про класичні мови — давньогрецьку й латинь, а також про все, що написано цими мовами. Об’єктом досліджень новоєвропейської філології стали живі національні мови. Звідси пішли кілька філологічних напрямків, такі як індоєвропеїстика, германістика, славістика та інші.

День філолога в історії

 • 1306
  Данте Аліг’єрі написано трактат «Бенкет», який вважається першим поштовхом до розвитку філології в її сучасному розумінні.
 • 1643
  Українським вченим-мовознавцем Іваном Ужевичем створено «Граматику словенську» — рукописну роботу з староукраїнської філології.
 • 1861-1907
  46 років складався “Словарь Української мови” або “Словник української мови Грінченка”
 • 1964
  Інститут мовознавства імені Олександра Потебні української Академії наук видав «Словник мови Тараса Григоровича Шевченка».

Часті Питання та відповіді про День філолога

Звідки походить термін «філологія»?

Термін «філологія» походить від грецьких слів «φίλος» — любов та «λόγος» — слово, тобто в буквальному значенні — любов до слова.

В чому полягає різниця між філологією та лінгвістикою?

Філологія є більш широким поняттям — предметом вивчення цієї науки є мова у вигляді текстів, теорія й історія літератури, творчість конкретних письменників або окремі літературні твори. Лінгвістика ж вивчає мову з точки зору її теоретичної основи й практичного застосування. 

В яких сферах можуть працювати філологи?

Знання філологів знаходять застосування всюди, де важлива якість слова. Ці спеціалісти часто займаються викладацькою та науковою діяльністю, перекладами з іноземних мов, працюють редакторами, журналістами, копірайтерами.

Якими якостями має володіти філолог?

Крім вищої профільної освіти, для цієї професії необхідно мати любов до читання, аналітичне мислення, здібності до вивчення іноземних мов, хорошу пам’ять, терплячість, пунктуальність та відповідальність. 

В чому різниця між прикладною й теоретичною філологією?

Прикладна філологія — це викладання, написання підручників, складання словників, переклади з іноземних мов. Сферою теоретичної філології є науково-дослідницька робота — написання наукових праць, рецензій, відновлення та вивчення текстів.

Як відзначати День філолога?

В цей день слід привітати тих, чия робота так чи інакше пов’язана з філологією, і це не тільки науковці – дослідники, а й викладачі мов у школах та в університетах, літературознавці, лінгвісти, перекладачі, бібліотекарі, а також студенти філологічних факультетів.

Філологія — це серйозна наука, тому до свого професійного свята філологи часто присвячують наукові конференції, семінари та лекції. Відкриті заходи може відвідати кожен охочий, щоб дізнатися про здобутки та відкриття в цій області знань.

Засоби масової інформації не минають День філолога своєю увагою, публікуючи матеріали, присвячені мові в контексті історичних і культурних джерел. В школах зазвичай проводяться конкурси й вікторини на знання граматики й літератури для юних мовознавців. Зрештою, в цей день не тільки школярі, а й дорослі мають чудовий привід перевірити рівень своєї грамотності — наприклад, пройти онлайн-тест з орфографії й граматики, і при потребі згадати шкільні правила правопису.

Поняття любові до слова часто вживається в сенсі любові до читання книг, тому цього дня доречно присвятити деякий час саме цьому заняттю, віддавши перевагу класичним  прозаїчним чи поетичним творам, щоб сповна насолодитися красою, багатством та гармонійністю такого явища, як людська мова.

Чому важливий цей день? 

Існує думка, що філологія — це досить абстрактна наука, далека від повсякденного життя. Та насправді ця наука є не менш точною, ніж, приміром, біологія чи математика. Наприклад, ще в XIX столітті  саме філологи-науковці, досліджуючи європейські мови, встановили, що праіндоєвропейський народ розселився  по континенту 5 тисяч років тому, сформувавши інші численні народи. Генетики ж змогли підтвердити цей факт  лише в XXI столітті.

Неможливо не оцінити й важливу роль філологів – вчителів, які з дитинства навчають нас грамотності, культурі мовлення, прищеплюють любов до літератури. До того ж філологічної підготовки в сучасному світі потребують представники всіх професій, які передбачають активне спілкування — психологи, юристи, рекламні агенти, менеджери, політики, адже від рівня їхнього володіння мовою залежить ефективність комунікації, і, зрештою, результат роботи. 

В епоху Інтернету текст є одночасно продуктом та інструментом пізнання, а філологія, допомагаючи в розумінні текстів, сприяє глибшому розумінню інших людей, минулих поколінь, епох та культур. Мова є живим організмом, який змінюється з часом, тому філологія ніколи не втратить своєї актуальності, адже об’єкту її досліджень — текстів, які складаються зі слів — зникнення не загрожує.

Листівки на День філолога

👉 Розділ Листівки та привітанняЛистівки у ВайберіЛистівки в Телеграмі

Коли будемо відзначати День філолога?

РікДатаДень тижня
202125 травняВівторок
202225 травняСереда
202325 травняЧетвер
202425 травняСубота
202525 травняНеділя
Copy link