1700 – Даніель Бернуллі

Даніель Бернуллі (нім. Daniel Bernoull) – швейцарський учений, син Йоганна Бернуллі. Академік та іноземний почесний член (1733) Петербурзької АН, член Болонської АН (1724), Берлінської АН (1747), Паризької АН (1748), Лондонського королівського товариства (1750). Даніеля Бернуллі разом з Даламбером, Ейлером і Лагранжем можна вважати засновником математичної фізики.

Даніель Бернуллі
Даніель Бернуллі

Рівняння Бернуллі — рівняння гідродинаміки, яке визначає зв’язок між швидкістю течії v, тиском p та висотою h певної точки в ідеальній рідині. Даніель Бернуллі опублікував це рівняння у 1738 році у своїй праці «Hydrodynamica». Хоча Бернуллі вважав, що тиск зменшується, коли швидкість потоку збільшується, Леонард Ейлер вивів рівняння Бернуллі у сучасному вигляді в 1752 році.

Позначки:
Copy link