1857 – Микола Пильчиков

Микола Дмитрович Пильчиков — видатний український вчений, фізик-теоретик, експериментатор, винахідник. Був дійсним членом Тулузської академії наук та Лондонського Фарадеєвського Товариства, міжнародного Товариства Електриків та інших вчених товариств Австрії, Бельгії, Німеччини, Франції, Росії, США.

Микола Пильчиков
Микола Пильчиков

Автор біля 100 наукових праць з геофізики, електрохімії, оптики, радіотехніки т.і.. Вперше в світі здійснив радіокерування об’єктами та електричний запис звуку. Першим в Україні та Росії розпочав вивчення радіоактивності, фотогальваніки, Х-променів. Микола Пильчиков — автор понад 25 оригінальних приладів та установок, конструктор фонографа, диференційного ареометра, термостата, сейсмографа,рефрактометра, спектрополяриметра т.і.

В кінці позаминулого століття був відомим вченим в Україні, Европі, Росії та був забутий з невідомих причин. Грав на скрипці, займався живописом, знав 7 мов, писав та друкував вірші українською мовою у часописі «Складка» під псевдонімом М. П., бо до 1905 року українська друкована мова була заборонена Російською імперією в Україні.

Позначки:
Copy link